Đăng Ký Tư Vấn
Hiện trạng về doanh nghiệp về chuyển đổi số

Vấn đề mà doanh nghiệp SME đã và đang gặp phải

- Muốn bất đầu ứng dụng CNTT để phục vụ kinh doanh nhưng không biết bất đầu từ đâu
- Đã đầu tư website, phần mềm quản lý, … nhưng vận hành, khai thác không hiệu quả do thiếu kiến thức, nguồn lực thiếu kinh nghiệm
- Sử dụng Excel làm công cụ chính để quản lý nghiệp vụ nhưng có thao tác thủ công lập đi lập lại và nhiều sai sót
- Chủ doanh nghiệp gặp khó khăn trong giao tiếp và duy trì đội ngũ CNTT nội bộ
Nhìn thấy và thấu hiểu được vấn đề mà các doanh nghiệp phải đau đầu Viet Japan Digital đã xây dựng giải pháp phòng công nghệ thuê ngoài nhằm giải quyết vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải và với mong muốn sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển trên con đường ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp.
Phòng công nghệ thuê ngoài

Công việc hỗ trợ

team image

Xây dựng WEB Bán hàng

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số nghiệp vụ bán hàng, quản lý như 1 phòng ban Công nghệ nội bộ từ công đoạn phân tích, tư vấn, đến triển khai, vận hành

team image

Xây dựng PM hỗ trợ nghiệp vụ

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số nghiệp vụ bán hàng, quản lý như 1 phòng ban Công nghệ nội bộ từ công đoạn phân tích, tư vấn, đến triển khai, vận hành

team image

Phát triển Smartphone App

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số nghiệp vụ bán hàng, quản lý như 1 phòng ban Công nghệ nội bộ từ công đoạn phân tích, tư vấn, đến triển khai, vận hành

team image

Triển khai/ứng dụng phần mềm

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số nghiệp vụ bán hàng, quản lý như 1 phòng ban Công nghệ nội bộ từ công đoạn phân tích, tư vấn, đến triển khai, vận hành

team image

Bảo trì/vận hành Hệ thống PM

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số nghiệp vụ bán hàng, quản lý như 1 phòng ban Công nghệ nội bộ từ công đoạn phân tích, tư vấn, đến triển khai, vận hành

team image

Cải tiến phần mềm mới

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số nghiệp vụ bán hàng, quản lý như 1 phòng ban Công nghệ nội bộ từ công đoạn phân tích, tư vấn, đến triển khai, vận hành

Một Số Dự Án Đã Triển Khai

Website Thương Mại Điện Tử Về Thời Trang Classicardour

 • Phòng Công Nghệ Thuê Ngoài Viet Japan Digital đã cùng đồng hành với Classicardour để xây dựng website, hỗ trợ vận hành và marketing sản phẩm trên thị trường USA và Canada.
 • Xây dựng website, hỗ trợ vận hành và marketing sản phẩm
 • Thiết lập quy trình bán hàng, kịch bản chatbot và hỗ trợ các chiến dịch quảng cáo facebook.
 • Công Nghệ : Opencart, PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL
 • Website: https://classicardour.com

App Moblie số hóa nghiệp vụ sửa chửa ôtô thủ công lên phần mềm Asiazonecar (Japan)

 • Phòng Công Nghệ Thuê Ngoài Viet Japan Digital đã đồng hành cùng AsiaZone Car với vị trí tham gia vào xây dựng App Mobile số hóa nghiệp vụ doanh nghiệp và hỗ trợ vận hành hệ thống
 • Số hóa quy trình nghiệp vụ và xây dựng Mobile App (IOS).
 • Xây dựng Website doanh nghiệp
 • Đồng hành cùng tham gia phát triển chức năng App Mobile cải tiến quy trình nghiệp vụ
 • Công Nghệ: .Net Core, C$, Nuxt.js, HTML, CSS, JS

Tư vấn giải pháp, vận hành, xây dựng tính năng Website về Bất Động Sản

 • Phòng Công Nghệ Thuê Ngoài Viet Japan Digital tiếp nhận hệ thống website về cho thuê Bất Động Sản với vai trò bảo trì và cải tiến phát triển hệ thống.
 • Đưa ra giải pháp và cải thiện chức năng quản lý khách hàng, quản lý nhu cầu khách hàng, quản lý nhân sự theo yêu cầu phía khách hàng.
 • Thực hiện chức năng thống kê và báo cáo về marketing và các giao dịch của hệ thông.
 • Thực hiện chức năng chat realtime giữa web nội bộ và web khách hàng.
 • Công Nghệ: Nodejs, Next.js, Laravel, HTML, CSS