Hiện trạng về doanh nghiệp về chuyển đổi số

Vấn đề mà doanh nghiệp SME đã và đang gặp phải

– Muốn bất đầu ứng dụng CNTT để phục vụ kinh doanh nhưng không biết bất đầu từ đâu
– Đã đầu tư website, phần mềm quản lý, … nhưng vận hành, khai thác không hiệu quả do thiếu kiến thức, nguồn lực thiếu kinh nghiệm
– Sử dụng Excel làm công cụ chính để quản lý nghiệp vụ nhưng có thao tác thủ công lập đi lập lại và nhiều sai sót.
– Chủ doanh nghiệp gặp khó khăn trong giao tiếp và duy trì đội ngũ CNTT nội bộ
Nhìn thấy và thấu hiểu được vấn đề mà các doanh nghiệp phải đau đầu Viet Japan Digital đã xây dựng giải pháp phòng công nghệ thuê ngoài nhằm giải quyết vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải và với mong muốn sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển trên con đường ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp.

Phòng Công Nghệ Thuê Ngoài

Công việc hỗ trợ

Xây dựng WEB Bán hàng

Xây dựng WEB Bán hàng

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số nghiệp vụ bán hàng, quản lý như 1 phòng ban Công nghệ nội bộ từ công đoạn phân tích, tư vấn, đến triển khai, vận hành

Xây dựng PM hỗ trợ nghiệp vụ

Xây dựng PM hỗ trợ nghiệp vụ

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số nghiệp vụ bán hàng, quản lý như 1 phòng ban Công nghệ nội bộ từ công đoạn phân tích, tư vấn, đến triển khai, vận hành

Phát triển Smartphone App

Phát triển Smartphone App

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số nghiệp vụ bán hàng, quản lý như 1 phòng ban Công nghệ nội bộ từ công đoạn phân tích, tư vấn, đến triển khai, vận hành

Triển khai/ứng dụng phần mềm

Triển khai/ứng dụng phần mềm

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số nghiệp vụ bán hàng, quản lý như 1 phòng ban Công nghệ nội bộ từ công đoạn phân tích, tư vấn, đến triển khai, vận hành

Bảo trì / vận hành Hệ thống PM

Bảo trì / vận hành Hệ thống PM

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số nghiệp vụ bán hàng, quản lý như 1 phòng ban Công nghệ nội bộ từ công đoạn phân tích, tư vấn, đến triển khai, vận hành

Cải tiến phần mềm mới

Cải tiến phần mềm mới

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số nghiệp vụ bán hàng, quản lý như 1 phòng ban Công nghệ nội bộ từ công đoạn phân tích, tư vấn, đến triển khai, vận hành

Một Số Dự Án Đã Triển Khai

Phòng Công Nghệ Thuê Ngoài Viet Japan Digital đã đồng hành cùng AsiaZone Car với vị trí tham gia vào xây dựng App Mobile số hóa nghiệp vụ doanh nghiệp và hỗ trợ vận hành hệ thống

Phòng Công Nghệ Thuê Ngoài Viet Japan Digital tiếp nhận hệ thống website về cho thuê Bất Động Sản với vai trò bảo trì và cải tiến phát triển hệ thống.

Shopping Basket