Xây Dựng Phần Mềm QL Nghiệp Vụ

Tư vấn, thiết kế và xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý nghiệp vụ theo đặc thù nghiệp vụ của khách hàng

Phần mềm nghiệp vụ

Một Số Dự Án Đã Triển Khai

Dự án số hóa nghiệp vụ quản lý siêu thị hàng nội địa Nhật Bản

App Moblie số hóa nghiệp vụ sửa chửa ôtô thủ công lên phần mềm Asiazonecar (Japan)

Website quản lý nghiệp vụ, đặt lịch chăm sóc sức khỏe tại nhà - Sài Gòn HomeCare

Website số hóa nghiệp vụ quản lý hồ sơ du học sinh Nhật - NKDVWebsite số hóa nghiệp vụ quản lý hồ sơ du học sinh Nhật - NKDV

Shopping Basket